dlamaturzysty.info

Matura z języka francuskiego

Francuski na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie
  Na maturze JĘZYK FRANCUSKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język francuski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język francuski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z francuskiego
  Kierunki studiów po maturze z francuskiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język francuski, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 563
  (LO: 545, technikum: 18)
  średnia: 81%
  (LO: 82%, technikum: 54%)

  francuski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język francuski, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 872
  (LO: 845, technikum: 27)
  średnia: 66%
  (LO: 67%, technikum: 53%)  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język francuski, p. podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 678
  (LO: 651, technikum: 27)
  średnia: 82%
  (LO: 84%, technikum: 46%)  Język francuski, p. rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 907
  (LO: 883, technikum: 24)
  średnia: 67%
  (LO: 68%, technikum: 38%)  Polityka Prywatności