boks_220.gif

Matura z języka francuskiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK FRANCUSKI można wybrać, jako język nowożytny

Język francuski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język francuski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
• część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
Przygotowanie do matury z francuskiego
Kierunki studiów po maturze z francuskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język francuski, poziom podstawowy
Liczba zdających: 678Język francuski, poziom rozszerzony
Liczba zdających: 907
INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 4
Polityka Prywatności